CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Chính sách xử lý khiếu nại

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Pizkie.
- Các kênh tiếp nhận khiếu nại:
       + Hotline: 0969 546 888
       + Email: kinhdoanh.pizkie@gmail.com
       + Facebook: Facebook.com/Pizkievn
- Tất cả mọi trường hợp liên quan đến khiếu nại, bảo hành – đổi trả, quý khách có thể liên hệ với công ty để được hỗ trợ nhanh nhất trong thời hạn tối đa 3 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin khiếu nại từ phía khách hàng.
- Trường hợp đặc biệt, bất khả kháng, 2 bên sẽ tự thương lượng.